за 2016-2017 навчальний рік

та завдання на 2017-2018 навчальний рік

 

Діяльність педагогічного колективу гімназії упродовж 2016-2017 навчального року була спрямована на реалізацію таких завдань виховного спрямування:

  • Профілактика правопорушень серед дітей та учнівської молоді;
  • Патріотичне виховання (реалізація патріотичних проектів (щомісяця); формування ціннісних ставлень особистості до природи.
  • Підготовка підростаючої молоді до дорослого сімейного життя (створення так званих «Трикутників: учні – батьки – педагоги», проведення тренінгів батьківської ефективності та взаємодії, батьківських зборів разом з дітьми).
  • Допомога у навчанні (допомога учням 5-6-х класів навчатися самостійно здобувати знання).
  • Удосконалення методичної роботи з педагогами-виховниками (використання проблемно-цільового підходу; організація самоосвіти за оновленими індивідуальними методичними темами (проблемами) в рамках проблемної теми кафедри виховання: «Впровадження у виховний процес гімназії інноваційних технологій формування у школярів системи позитивних цінностей-ставлень» (упродовж 2016-2017 навчального року).