СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

         1. Управління гімназією здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.

         Безпосереднє керівництво гімназією здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

         Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

  1. Вищим органом громадського самоврядування гімназії є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік.